Home / Video / Video: My VietNam

Video: My VietNam

My VietNam

My VietNam is a 251s length video by namduong156 posted on Vimeo on 2014-03-22 14:08:02.

Những miền đất tôi qua, những con người tôi gặp. Đẹp đến mê hồn và chân chất đến lặng người.
Việt Nam tôi, con người tôi. Còn rất nhiều điều để khám phá, trải nghiệm và tự hào.
Đạo Dien: Vu Nam Duong
TCSX: Nguyen Khac HIep
Quay Phim: Vu Nam Duong.Tran Huan. Nguyen Hoang.
http://g-production.vn
[email protected]

Likes: 11

Viewed: 889


Check Also

Video: 12Round_KOSXU_COSMETIC COMMERCIAL (Vietnam) - Video: 12Round_KOSXU_COSMETIC COMMERCIAL (Vietnam)

Video: 12Round_KOSXU_COSMETIC COMMERCIAL (Vietnam)

12Round_KOSXU_COSMETIC COMMERCIAL (Vietnam) 12Round_KOSXU_COSMETIC COMMERCIAL (Vietnam) is a 53s length video by Director YUN posted …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *